Manus

Vår utgivning består av facklitteratur (memoarer, biografier, essäer, m.m.) och teoretiska böcker som berör eller handlar om anarkism.

Vi läser gärna ditt manus men ha i åtanke att Anarkanda är ett litet förlag. Vi arbetar i ett lugnt tempo och det kan ta tid för oss att bedöma ditt manus. Vi ger dock alltid en återkoppling inom en vecka efter att vi mottagit ditt manus.

Du kan skicka ditt manus elektroniskt.

Mail:
manus(at)anarkandaforlag.se